بخش خصوصی

اژه ای:بخش خصوصی به واگذاری‌ها اعتماد ندارد

رئیس قوه قضائیه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قرارداد‌های دولتی باید مطمئن‌ترین قرارداد‌ها باشد.
1400-8-4 12:37

صدور اولین مجوز فعالیت انجمن سینمایی برای بخش خصوصی در عربستان

اخیرا اولین مجوز فعالیت انجمن سینمایی برای بخش خصوصی در عربستان صادر شد!
1400-6-19 11:00

حمایت اتاق بازرگانی از وزیر پیشنهادی صمت

در دیدار فاطمی امین با هیئت رئیسه اتاق ایران، دیدگاه مشترکی میان وزیر پیشنهادی و نمایندگان بلندپایه بخش خصوصی ایجاد شد و راهبردهای همکاری نیز مورد توافق قرار گرفت.
1400-5-26 12:33

واردات اولین محموله واکسن به کشور توسط بخش خصوصی

اولین محموله واکسن کرونای وارداتی بخش خصوصی شامل ٣٠٠ هزار دوز واکسن دیشب وارد کشورمان شد.
1400-5-7 10:17
رئیس مجلس در سوریه

حمایت از بخش خصوصی یکی از نیازهای اصلی محور مقاومت است

رئیس مجلس با اشاره به جنگ اقتصادی دشمن علیه کشورهای محور مقاومت پس از نبرد ۱۰ ساله اخیر با تروریست ها، ارتقای روابط تجاری و اقتصادی و حمایت از فعالان بخش خصوصی را از نیازهای اصلی جنگ اقتصادی برشمرد.
1400-5-7 10:13