پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

در سفر رئیس اقلیم کردستان، همکارهای امنیتی _ نظامی و سیاسی نیز در کنار چشم اندازهای اقتصادی و بازرگانی میان اقلیم و ایران بررسی و مورد تاکید قرار می گیرد.

منتشر شده در 17 اردیبهشت 1403
در سرویس

در ده سال گذشتە این چهارمین سفر نچیروان بارزانی بە عنوان یک مقام ارشد منطقە کردستان عراق، بە ایران است؛ دیداری بسیار مهم در شرایطی حساس. این سفر کە بیشتر با هدف بهبود روابط میان اقلیم کردستان و ایران به ویژه پس از فرازونشیب های سیاسی و امنیتی سال گذشتە میان تهران و اربیل، انجام می‌شود از لحاظ دیپلماتیک برای اقلیم کردستان و ایران بسیار حائز اهمیت است.

نچیروان بارزانی چهرە دیپلماتیک و میانەرو کرد عراق کە در میان همە جریانات سیاسی عراق، منطقە و جهان؛ مقبولیت خاصی دارد، بعد از سە سال از آخرین سفر خود، بە عنوان رئیس اقلیم کردستان با پیام آشکار، تمایل اربیل بە گسترش و تقویت روابط همە جانبە با ایران، بە تهران آمدە است.

بعد از اینکە روابط عمیق تهران و اربیل به‌دنبال حوادث سال گذشتە و در پی حملە موشکی ایران بە مقر مخفی موساد در اربیل با تنش مواجه شد، این سفر گویای این نکتە مهم است کە ایران و عراق و منطقە اقلیم کردستان؛ همسایە، دوست و شرکای استراتژیک هستند و پیمان عمیق آنها گسستنی نیست.

سفر رئیس اقلیم کردستان و هئیت سیاسی _ امنیتی همراه وی بە ایران از چند جنبە، مورد توجە است کە در این نوشتار کوتاه بە آن اشارە می‌شود.

بررسی روند اجرای توافقنامە امنیتی ایران و عراق

ارائە گزارش کامل از روند اجرایی شدن توافقنامە امنیتی میان ایران و عراق و تلاش‌های اربیل برای اجرای بندهای این توافق کە منجر بە عقب نشینی گروهک‌های معاند کرد از مرزهای مشترک ایران و اقلیم کردستان و خلع سلاح آنها شدەاست در جریان سفر بارزانی بە تهران و دیدارهای وی با مقامات عالی رتبە ایران یکی از محورهای مهم است.

اطمینان خاطر بارزانی بە ایران

اگرچە اقلیم کردستان هیچ گاه ارتباط عادی و رسمی با سرویس‌های امنیتی ضد ایران ندارد، اما گاهاً جمهوری اسلامی بە مقامات اقلیم کردستان در رابطە با حضور مخفیانە سرویس‌های امنیتی کشورهای متخاصم در نزدیکی مرزهای ایران و تلاش آنها برای ضربە زدن بە امنیت کشور انتقادهای مطرح کردە است؛ در واکنش بە این مباحث امنیتی میان ایران و اربیل، مقامات اقلیم کردستان همیشە اعلام کردەاند؛ بە هیچ عنوان اجازە نخواهند داد شمال عراق تهدیدی برای جمهوری اسلامی ایران باشد.

در این سفر، همکارهای امنیتی _ نظامی و سیاسی نیز در کنار چشم اندازهای اقتصادی و بازرگانی میان اقلیم کردستان و ایران بررسی و مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

مراودات مهم اقتصادی ایران و شمال عراق

ایران و اقلیم کردستان ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک فقط از جانب استان کردستان دارند. بەجز کرمانشاه و آذربایجان غربی. حجم بالای تجارت و تعاملات اقتصادی با عراق و اقلیم به ویژه از مرز باشماق سبب شدە است، دو طرف بە مراودات اقتصادی و تجاری اهمیت ویژە بدهند. کنسول ایران در سلیمانیە گفتە است حجم مبادلات تجاری ایران و اقلیم کردستان پیش از بروز تنش‌های سال‌گذشته، به حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیدە بود کە دو طرف سعی بر آن داردند این حجم مبادلات، کە نقش بسزایی در دور زدن تحریم‌های ایران ایفا می‌کند، سال آیندە رشد چشمگیری داشتە باشد.

مبادلات و تعاملات فرهنگی و اجتماعی

توسعه روابط همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و تقویت دیپلماسی مرزی یکی دیگر از محورهای است کە در روابط حسنە ایران و اقلیم کردستان بسیار مهم است و طرفین بر تقویت این تاکید دارند. مناسبات و تعاملات فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان عراق همیشە زمینە ساز دیگر سطوح بودە است. روابطی کە هیج گاه خوشایند دشمنان دو ملت ایران و عراق نبودە و تلاش‌های دشمنان از جملە آمریکا و اسرائیل این است با استفادە از فضاسازی‌های رسانە ای بە روابط ایران و عراق و تهران و اربیل ضربە بزنند. استرتژی پلیدی کە هوشیاری مقامات جمهوری اسلامی و تلاش مسئولین عراق و اقلیم در سنوات گذشتە آن را خنثی کردە است.

حمایت تهران از اربیل

علیرغم اینکە جمهوری اسلامی ایران در کل منطقە و در کشور عراق هم جایگاه ویژەای دارد هرگز در مسائل داخلی آنها دخالت نکردە است. اما همانطور کە در بزنگاه‌های تاریخی ایران اسلامی بە یاری دوستان خود در عراق و کشورهای دیگر می‌شتابد؛ در جنگ با صدام دیکتاتور عراق و تلاش برای استقرار اقلیم کردستان بە کردهای این کشور کمک‌های شایانی کرد و در جنگ با داعش نیز بارها این مسئلە تکرار شد.

در بحران‌های سیاسی نیز اقلیم کردستان هرگاه از ایران طلب یاری داشتە است، تهران بدون هیچ اغماضی در حل بحران‌ها و تنشهای پیش آمدە میان احزاب کرد و جریانات سیاسی شیعە و سنی عراق بە حمایت از اربیل برخواستە است. موضوعی کە شاید در شرایط بسیار پرتنش کنونی اقلیم کردستان و اختلافات میان اربیل و بغداد بر سر مسئلە صادرات نفت، تعویق انتخابات پارلمان کردستان و تعلیق سهم بودجە اقلیم از سوی بغداد، رنگ دیگری بە سفر آقای بارزانی بدهد.

منبع : مهر
اشتراک گذاری :
jhtp.ir/169606

اخبار پیشنهادی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار ویژه

تبلیغات

اخبار جدید

شبکه های اجتماعی