پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جهت پرس بررسی می‌کند

شاخص های مکتب خدمت می گوید هیچ مسئولی در منصب قرار نمیگیرد مگر برای خدمت به جامعه و شهید رئیسی هم مردی از تبار خدمت بود که لحظه ای برای حل مشکلات و مسائل کشور و دغدغه های مردم از معیشت و اقتصاد تا اشتغال و امنیت آرام و قرار نداشت و این خدمت هم در کلام آرام و مهربان و رفتار متناسب ایشان و هم در عمل رییس جمهور شهید ایران مشهود بود.

منتشر شده در 12 خرداد 1403
در سرویس

ایران اسلامی هیچگاه سی ام اردیبهشت ماه 1403 را از خاطر نخواهد برد؛ روزی که اسطوره خدمت ایران اسلامی برای کار مردم و تامین آب مورد نیاز  کشور سوار بر بالگرد به نقطه صفر مرزی می رود اما در بازگشت دچار سانحه هوایی میشود و مردم رییس‌جمهور محبوب و خادم خود را در این سانحه ای هوایی از دست می دهند و هشتمین رئیس جمهور شهید خدمت میشود.

مردی از تبار خدمت که لحظه ای برای حل مشکلات و مسائل کشور و دغدغه های مردم از معیشت و اقتصاد تا اشتغال و امنیت آرام و قرار نداشت و از این شهر به آن شهر و از این روستا به آن دهستان و از این سد به آن پروژه می رفت تا آنچه نیاز و خواسته مردم است در میدان و نه از پشت میز خدمت به سرانجام برساند.

مرد اول مکتب خدمت

آیت الله سید ابراهیم رئیسی مرد اول مکتب خدمت به مردم جامعه اسلامی بود و این مکتب و شاخص های آن در تناسب کامل با خط فکری، اخلاقی و عملی و نگاه خاص شهید رئیسی به خدمت بود؛ مکتب و نهضتی که در اسلام نسبت بدان تاکیدات بسیاری وجود دارد.

در این باره باید عنوان کرد نهضت خدمت رسانى در همه ساحتهاى مختلف اسلام از جمله سیاست، اقتصاد و اخلاق اسلامى مورد تاکید فراوان قرار گرفته است؛ در نظام دینى موضوع خدمت رسانى به صورت نهادینه شده مطرح مى شود و به طور کلی فلسفه وجودى حکومت دینى هم برقرارى عدالت و خدمت به مردم عنوان میشود.

به گفته تحلیلگران دینی و مدنی واگذارى و پذیرش مسئولیتها در جامعه اسلامی نیز در راستای خدمت و خدمت رسانی است لذا عنوان میشود، هر چه مسئولیت مسئولی در جامعه اسلامی مهمتر و بالاتر باشد، وظیفه خدمت رسانى نیز سنگین تر مى شود.

لذا رییس‌جمهور در قامت مجری و سکاندار اصلی اجرای قوانین در جامعه وظیفه مهمتر و بعضاً بالاتری در خدمت به مردم داشته و خواهد داشت. اما چند نفر از مسئولان ما پیش از این، این منصب را جایگاه خدمت دیده و برای انجام آن شب و روز خود را وقف کرده و استراحت نکرده اند؟ باید اذعان داشت بعد از شهید رجائی و بهشتی، شهید رئیسی یکی از خادمان به حقی بود که خستگی نمی‌فهمید و در مسیر انجام رسالت خدمت چه آن زمان که در قوه قضائیه صاحب منصب بود و چه آن زمان که خادم حضرت رضا و خدمتگزار زائران بود همانند زمان خادم جمهوریش تنها در اندیشه خدمت و حل مشکلات و پاسخ به نیازهای مردمی بود.

آیت الله رئیسی در دوره سه ساله ریاست دولت سیزدهم مکتب خدمت را سرلوحه خود قرار داده و از هیچ تلاشی در این مسیر فرو گذار نکرد و این خدمت هم در کلام آرام و مهربان و رفتار متناسب ایشان و هم در عمل رییس جمهور شهید ایران مشهود بود.

خدمت در اسلام

اسلام در خصوص خدمت رسانی و به ویژه خدمت مسئولان به مردم جامعه اسلامی تاکید فراوانی داشته اند مکتبی که به حق متناسب با خط فکری و نگاه رئیس جمهوری شهید ایران است. مفهوم خدمت در اسلام در تلاش برای برآوردن نیازهاى مؤمنان، رسوخ در قلوب آنان، احسان، اهتمام به امور مسلمانان، یارى رساندن به گرفتاران، گشودن گرفتارى مؤمنان، تلاش برای سربلندی و عزت مسلمانان و جامعه اسلامی و مانند آنها تعبیر می شود. این امر یعنی اهتمام به مکتب خدمت و خدمت رسانی همه کارگزاران، دولتمردان و مسئولان مملکتى در هر رده اى را در برمى گیرد و هرکس براساس نوع مسئولیت و وظایفی که در حوزه مدیریتی وی قرار دارد، مى بایست در خدمت به مردم و نظام اسلامی تلاش کند! هر چند بسیاری از این فرصت بهره ای نمی‌برند و تنها در اندیشه جایگاه خود پس از اتمام کار بوده و در مدت خدمت هم هیچگاه میز خود را رها نمی‌کنند.

آنچه در مکتب خدمت آیت الله رئیسی در راستای خدمت به مردم و ملت اسلامی معنا می یابد حضور بدون خستگی این مرد بزرگ در عرصه های گوناگون است؛ از حضور در میان مردم در دورترین نقاط کشور که به گفته آن مرد روستایی تاکنون رنگ هیچ مسئول و فرمانداری به خود ندیده! تا حضور در میان مردم مصیبت دیده در بلایای طبیعی و غیر طبیعی به منظور تزریق دلگرمی و امید و اعتماد به آنها و رسیدگی به امور آنها از نزدیک؛ که در لابلای سطور دینی نیز این نوع از خدمت به محبت به مردم و رسوخ در قلوب آنها تعبیر شده است.

همان محبتی که میان مردم و این مقام ارشد مملکتی دو سویه ایجاد می شود و نتیجه این است که در خبر سقوط و گم شدن بالگرد حامل ایشان ملتی چشم بر هم نمی‌گذارد و با پیدا شدن و خبر شهادت نیز برخی چنان بر سر و روی خود می کوبند و اشک ماتم می ریزند که گویی عزیزترین آدم ها را از دست داده اند و چنان تشییعی برای این خادم جمهور شکل میگیرد که دهان دشمن باز می ماند و سخنی برای گفتن نمی ماند.

مکتبی برای عدالت و خدمتگزاری

باید اذعان داشت به طور کلی فلسفه وجودى حکومت دینى و حاکمیّت اسلامى، برقرارى عدالت و خدمتگزارى به مردم، به ویژه، محرومان و مردمان کمتر برخوردار است.
مردم در چنین جامعه ای از آسایش و امنیت برخوردارند، ستمى بر آنان روا نخواهد شد و قطعا حقى از آنها ضایع نگردد و به عزت و اقتدار اسلامى برسند.
واگذارى و پذیرش مسئولیت ها نیز در اسلام، در راستاى استقرار و گسترش عدالت اجتماعى و خدمت رسانى به همنوعان در همه عرصه هاى اجتماعى است و «مسئولیت» در نگرش اسلامى بار امانتى سنگین بر گرده افراد است که اگر نتوانند به شکل شایسته به مقصدش برسانند و حقش را ادا کنند، سخت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
امام على(ع) امام اول شیعیان و امیر مومنان همه دنیا به یکى از کارگزارانش می گویند: « همانا مسئولیت تو، طعمه و شکار نیست، بلکه بار امانتى بر گردن تو است.»

جایگاه بالا تر ، وظیفه سنگین تر

با توجه به آنچه عنوان شد همچنین آنچه در کلام بزرگان دینی و سطور اسلامی بدان تاکید شده اینکه هر چه مقام و جایگاه بالاتر و مهمتر، وظیفه خدمتگزارى بیشتر و سنگین تر! وظیفه پیامبران الهى در قبال مردم بالاترین بود و خدماتشان شایان توجه تر.
زندگى بزرگان دینی هم مملو از خدمات شایسته به بشریت از زمان حضور و تا همیشه تاریخ است و هر کدام در این میدان صحنه هایى بس بزرگ و با شکوه از حماسه و ایثار خلق کرده اند.
رهبران الهى که مشروعیت حاکمیت خویش را از کانال الهى دریافت کرده اند و بازوان اجرایى شان و زنجیره اى که به آنان وابسته است نیز همه و همه بایستى این گونه باشند یعنی بنا به آنچه حضرت علی به کارگزاران خویش میفرمایند این مسئولیت بار امانتی برای خدمت به جامعه است؛ رهبران الهی و بازوان اجرایی آنها همه در مکتب خدمت به خلق خدا گام بر میدارند . حضرت امام خمینى(ره) نیز مى فرمایند:« من خادم شما هستم. من خادم ملت هستم، من آمده ام که بزرگوارى شما را حفظ کنم. من آمده ام که دشمنان شما را زمین بزنم. من آمده ام که ملّت را یک ملّت مستقل کنم.»
همان خط فکری و نگاهی که شهید رئیسی نسبت به خدمت دارند و خود را خادم ملت میخواند و از دل و جان خدمت می کند.

شاخصه هایی از خدمت

شهید رئیسی در مسیر ریشه کنی کرونا آنچه در توان دارد به کار می گیرد و با اندک زمانی که مانده با تمامی بازوان اجراییش پای کار می آید و انقلابی عمل می کند تا دیگر کسی داغ عزیزش را نبیند؛ در مسیر کاهش تورم و حل معضلات اقتصادی و مالیات و کاهش سوداگری و دلالی و ریشه کنی فساد هم زبانزد است؛ در مسیر حمایت از مظلوم و محروم و مبارزه با ظالم هم در صف اول مبارزه با اسراییل و حمایت از فلسطین می ایستد و با تأیید عملیات وعده صادق عزت و اقتدار اسلامی را بیش از گذشته افزایش می دهد.
رئیس جمهور شهید یار و یاور کارگران است و شاید همین امر است که کارگران را از سراسر کشور به تشییع خادم جمهور می کشاند چرا که مکتب فکری شهید رئیسی همچون مکتب امام راحل(ره)، حضرت آیت الله خامنه ای و حضرت علی(ع) که مسئولیت را تنها برای خدمت عنوان می کنند، خدمتگزاری است و در مسیر این نگاه دست از تلاش بر نمی‌دارد.

بهترین مردم

چنانچه هر کس براى جامعه و مردم سودمندتر باشد از بهترین مردم به حساب مى آید. از رسول خدا(ص) پرسیدند: «خدا چه کسى را بیشتر دوست دارد؟ فرمودند: کسى که براى دیگران سودمندتر باشد.»
امام صادق(ع) هم می فرمایند:«خداوند در روى زمین بندگانى دارد که مردم در انجام خواسته هاى دنیایى و آخرتى خود به آنان پناه مى برند. آنها مؤمنان حقیقى و روز قیامت در امان اند.»
لذا در مکتب اسلام کمتر عملى به پاى خدمت به مردم مى رسد. همان مکتبی که سرلوحه شهید خدمت آیت الله رئیسی قرار می گیرد و در این مسیر هیچگاه پشت میزش را مناسب خدمت نمی‌بیند بلکه همه جا کنار مردم، با مردم و برای آنها در حال خدمت است و در همین مسیر یعنی خدمتگزاری برای جامعه اسلامی و مردم و خصوصا افراد و مناطق کمتر برخوردار نه از سیل واهمه دارد و نه از زلزله و همه جا در میدان عمل برای خدمت می جنگد.

اشتراک گذاری :
jhtp.ir/171805

اخبار پیشنهادی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار ویژه

تبلیغات

اخبار جدید

شبکه های اجتماعی