با استفاده از لینک های زیر می‌توانید، به RSS ها – فیدهای سایت جهت دسترسی داشته باشید:

RSS کلیه اخبار:

https://jahatpress.ir/feed/

RSS آخرین اخبار:

https://jahatpress.ir/category/news/feed/

RSS پربیننده ترین خبرها:

https://jahatpress.ir/feed/popular-posts/

RSS اخبار سیاسی:

https://jahatpress.ir/category/political/feed

RSS اخبار بین الملل:

https://jahatpress.ir/category/international/feed

RSS اخبار فناوری اطلاعات:

https://jahatpress.ir/category/information-technology/feed

RSS اخبار جامعه:

https://jahatpress.ir/category/society/feed

RSS اخبار فرهنگی:

https://jahatpress.ir/category/farhangi/feed

RSS اخبار ورزشی:

https://jahatpress.ir/category/sport/feed

RSS اخبار اقتصادی:

https://jahatpress.ir/category/economic/feed

RSS اخبار چندرسانه ای:

https://jahatpress.ir/category/multimedia/feed

RSS اخبار شبکه های اجتماعی:

https://jahatpress.ir/category/social-networks/feed