پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

گفتگوی ویژه جهت پرس با مسئول نهاد نمایندگی رهبری

عباس نصیری فرد در صحبت های خود در دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره پیشران توسعه در کلام رهبری سخن گفت.

منتشر شده در 4 آبان 1402
در سرویس

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: حضرت آقا میفرمایند ما به قله نزدیکیم و در حال پیشرفتیم به خاطر اینکه آقا از پیشرفت ها خبر دارند اما مردم تحت تاثیر تبلیغات سو خارجی و داخلی و خود کم بینی های برخی سلبریتیها دچار برخی ناامیدی هاهستند.
رهبری بارها و بارها بر مسیله امید و پیشرفت به عنوان پیشران های توسعه در ایران اسلامی تاکید کرده اند، امری که در گفتگو با دکتر عباس نصیری فرد، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی به تحلیل و ارزیابی آن پرداخته ایم.
*جناب نصیری فرد! مقام معظم رهبری بارها روی امید و پیشرفت تاکید کرده و امید را پیشران پیشرفت عنوان می کنند؛ از منظر شما امید در منطق انقلاب اسلامی چگونه تعریف میشود یا به عبارتی مولفه های پیشرفت اسلامی چطور قابل تعبیر است؟
فلسفه انقلاب اسلامی در راستای پیشرفت مردم و کشور ایران در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاست خارجی است. ما به دلیل اینکه این کشور قبل از انقلاب براساس یک تفکر پادشاهی و حکومت دیکتاتوری اداره میشد، دچار محدودیت هایی بودیم که خود این نگاه محدودیت هایی در راستای پیشرفت کشور ایجاد می کرد.
جامعه پیشرفته می بایست در حوزه مسائل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به یکسری از مولفه های اساسی یک کشور پیشرفته مانند وجود آزادی و عدالت و مبارزه با تبعیض و .‌‌.. قدم بر دارد که خود می تواند مولفه های پیش برنده یک جامعه پیشرفته باشد و این مسائل را ما در ایران قبل از انقلاب نداشتیم. یعنی مردم دچار یک سری محدودیت های بسیار زیادی بودند که این انقلاب اسلامی در راستای پیشرفت مردم در همین ابعادی که عرض شد به این جهت شکل گرفته است و بر همین اساس هم در این ۴۵ سال، انقلاب اسلامی بر همان مبنای پیشرفت ادامه می یابد؛ چنانچه مقام معظم رهبری در بحث بیانیه گام دوم هم در واقع یکسری مولفه هایی را برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی مطرح کردند؛ این همان پیشرفت نهایی و تکاملی انقلاب اسلامی است که می تواند به تمدن نوین اسلامی منجر شود. بنابراین می توان گفت که فلسفه انقلاب اسلامی گشایش های مواردی است که سبب می شود پیشرفت در جامعه ایرانی اتفاق بیافتد.
*جامعه ایرانی از انقلاب تا امروز پیشرفت های زیادی داشته خصوصا اینکه کشوری بودیم که به رهبری رهبران فهیم به آینده امیدوار بودیم اما همچنان نقصان های بسیاری هم وجود دارد، چه کم کاری هایی داشتیم و برای توسعه و پیشرفت رو به رشد در آینده و در حوزه های فناوری چه مسیری باید در پیش گرفت؟
مشکل اصلی در بحث پیشرفت در کشورما پیشرفت و توسعه نامتوازن است یعنی در یکسری بخش ها خوب رشد کردیم ولی در یکسری دیگر از بخش ها شاهد پیشرفت خوبی نبودیم. به عنوان نمونه ما در حوزه هوا و فضا و در حوزه پزشکی و تجهیزات دفاعی و در حوزه هسته ای و نانو خیلی پیشرفت داشتیم اما در برخی حوزه های اقتصادی و فرهنگی و در حوزه های اجتماعی پیشرفت های چندانی نداشتیم و باید تاکید داشت که توسعه نامتوازن سبب شده آن پیشرفت لازم را نداشته باشیم؛ در واقع به لحاظ فکری و اندیشه ای پیشرفت را نمیتوان یک پیشرفت متوازن دید.
چرا اینچنین میشود و امید لازم نسبت به برخی پیشرفت ها در جامعه وجود ندارد؟ یکی اینکه ما در ابعاد مختلفی پیشرفت های خوبی داشتیم که مردم خیلی در جریان نیستند چنانچه رهبری فرمودند گردش های علمی برای حتی خیلی از نخبگان و مسئولان بگذارید تا ببینند که این کشور چه پیشرفت های زیادی داشته است خیلی از افراد چه دانشجو و استاد دانشگاه و چه مردم عادی پیشرفت های ما در حوزه هوافضا، پزشکی و هسته ای و تجهیزات دفاعی و موشکی را که میبینند دچار شگفتی و تعجب میشوند که ما این همه پیشرفت داشتیم ولی خبر نداشتیم! پس یکی از مشکلات این است که پیشرفت هایی که داشتیم اطلاع رسانی خوبی نشده و مردم خیلی خبر ندارند.
نکته بعدی که در اینجا وجود دارد اینکه متاسفانه ما دچار یک خودباختگی فرهنگی در برابر کشورهای پیشرو و پیشرفته هستیم که این هم بیشتر از ناحیه برخی سلبریتی ها و افراد موثر فرهنگی و برخی افرادی که خود را نخبه هم می دانند است که همیشه فکر می کنند پیشرفت کشورهای دیگر پیشرفت است اما پیشرفت کشور خودمان را نمیبینند.
باید عنوان کرد یک حالت خود تحقیری و خود کم بینی در برخی از افراد وجود دارد که هر چه کشور ما پیشرفت کند این پیشرفت ها را نمیبینند و قبول ندارند اما از پیشرفت کشورهای دیگر حتی کشورهای حوزه منطقه خلیج فارس را خیلی تعریف و تمجید می کنند و گمان میکنند آنها خیلی از ما موفق ترند و این از عواملی است که امید را در جامعه از بین میبرد لذا به جهت برخی تبلیغات منفی که از سوی برخی نخبگان و سلبریتی ها میشود.
و پیشرفت کشور را نمیبینند و دچار خود کم بینی هستند، مردم هم آنها را باور نکرده و احساس می کنند این پیشرفت ها خیلی بزرگ نبوده و کشورهای دیگر موفق تر هستند و در ادامه هم خیلی پیشرفت نخواهیم داشت!
اینکه حضرت آقا میفرمایند ما به قله نزدیکیم و در حال پیشرفتیم به خاطر اینکه آقا از پیشرفت ها خبر دارند اما مردم تحت تاثیر تبلیغات سو خارجی و داخلی هستند و روی همین اساس امید از مردم گرفته میشود و به پیشرفت های ایران اسلامی باور ندارند و اینکه در آینده هم به آنچه مدنظر است نمی رسیم. اینها همان روایت اولی هایی است که ذهن مردم را براساس یکسری تحریفات شکل می دهند و سبب ناامیدی و عدم باور به پیشرفت و توسعه در کشور میشود.
* نقش سیاه نمایی های دشمن را در توسعه یا عدم پیشرفت ایران امروز چطور توضیح می دهید؟
دشمن هیچگاه دوست ندارد جمهوری اسلامی پیشرفتی داشته باشد چرا که جمهوری اسلامی اگر پیشرفت کند برای مردم در دنیا الگو می شود و اینها نمیخواهند یک الگوی اینچنینی درست شود لذا هرکاری که تاکنون توانسته اند برای عدم پیشرفت این کشور انجام داده اند. آنها می خواهند جلوی توسعه و پیشرفت ایران اسلامی را بگیرند چراکه یک حکومتی که برمبنای تفکر و اندیشه دینی شکل گرفته در تفکر لیبرالیستی و نظام سرمایه داری آنها نباید الگو شود و روی همین اساس تمام تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده و حتی بسیاری از پیشرفت های ما را هم باور ندارند و طوری وانمود و تبلیغ می کنندکه این پیشرفت ها واقعی و حقیقی نیست و حتی برخی آمار ها را دستکاری کرده تا مردم را ناامید کنند چرا که ناامیدی مردم سبب عدم پیشرفت میشود و در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ..‌. این مردم هستند که می بایست پیشرفت کنند و جامعه همینطور مسیر متعالی توسعه را طی کند لذا دشمن با روایت های دروغین و تحریفات، باورهای فکری مردم را تغییر داده و مردم را دچار ناامیدی و یاس می کنند لذا میبینیم که در فضایی اینچنینی نخبگان و اندیشمندان ما احساس می کنند در این کشور نمیتوان کار کرد و شروع می کنند به مهاجرت کردن و اینکه امروز شاهد مهاجرت برخی افرا هستیم نه اینکه مخالف جمهوری اسلامی باشند و ایران را نخواهند بلکه براساس تبلیغات دشمن آنچنان دچار یاس و ناامیدی شدند که می گویند دیگر در جمهوری اسلامی نمیتوان کار علمی و توسعه ای انجام داد لذا همه نتایج تبلیغات منفی دشمنان در بیرون کشور و مزدورانشان در داخل است.

اشتراک گذاری :
jhtp.ir/145998

اخبار پیشنهادی

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار ویژه

تبلیغات

اخبار جدید

شبکه های اجتماعی