پایگاه خبری تحلیلی جهت پرس

گزارش توئیتری جهت پرس

فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود

پویش عروسکها که چندی است در جای جای کشور در حال برگزاریست؛ در فضای مجازی نیز جز هشتگ های داغ توئیتر شد.
منتشر شده در 25 آبان 1402

دختران دانش آموز در حمایت از کودکان غزه در پویشی با عنوان «فریاد عروسک‌ها» با عروسک های خود یاد کودکان غزه را که اکنون باید مشغول بازی باشند اما زیر بازی قدرت زورگویان و مستکبران بمباران می‌شوند.
این پویش که مدتی است در نقاط مختلف کشور و حتی جهان در حال برگزاریست در فضای مجازی نیز جز داغترین هشتگ های توئیتر شده است.
کاربران با انتشار عکس هایی از فاجعه کودک کشی در غزه به این پویش می پیوندند.
فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود فریاد عروسک ها تا به هفت آسمان می رود

اشتراک گذاری :

jahatpress.ir/?p=147740

لینک کوتاه

اخبار پیشنهادی

اخبار ویژه