فیلم/ خروج تسلیحات ارتش آمریکا از افغانستان - پایگاه خبری تحلیلی جهت | پایگاه خبری تحلیلی جهت

ویدئوهایی از انتقال تجهیزات و تسلیحات آمریکا از قندهار به سمت پاکستان در شبکه های اجتماعی افغان در حال انتشار است.