شناسه: 98790

نارضایتی 24 درصد از کارگران سعودی از شغل خود

تعداد کارگرانی که در عربستان سعودی به دنبال فرصت‌های شغلی جدید هستند از سال 2019 دو برابر شده است و این نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در عربستان باوجوداینکه حق کارگران خود را کامل پرداخت نمی‌کنند.
به گزارش جهت پرس، 

نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه گالوپ منتشرشده نشان می‌دهد تعداد کارگرانی که در عربستان سعودی به دنبال فرصت‌های شغلی جدید هستند از سال 2019 دو برابر شده است و این نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در عربستان باوجوداینکه حق کارگران خود را کامل پرداخت نمی‌کنند، برای حفظ استعدادهایی که جذب کرده‌اند در حال رقابت با یکدیگر هستند. این مرکز توضیح داد که روند نگران‌کننده‌ای در مورد کارگران در این کشور وجود دارد به‌طوری‌که نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که 24 درصد از کارکنان سعودی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند در پاسخ گفته‌اند که در حال حاضر فعالانه به دنبال شغل جدید هستند. این مرکز اعلام کرد که درصد فوق‌الذکر نسبت به 11 درصدی که در سال 2019 بود، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه