شناسه: 98693

مجازات اظهار نظر دروغین برای سلبریتی ها

چند وقتی می شود که بحث طرحی با عنوان «مجازات اظهارنظرهای غیرکارشناسی» در فضای مجازی داغ شده و مخالفان و موافقان جدی را نیز دارد. یکی از کاربران فضای مجازی در این خصوص نوشت: در همه جای دنیا اظهار نظر های بی منبع و من درآوردی محکوم است!

برچسب ها

ثبت دیدگاه