شناسه: 98502
اوضاع جنگ کیف

سربازی اجباری برای مردان در اوکراین/ چرا کسی فریاد حقوق بشر سر نمی‌دهد؟

حکومت کیف مجبور به اخذ تدابیر جدیدی در رابطه با تحولات شرق اوکراین شده است، این کشور مردها را ممنوع الخروج کرد و به سربازی اجباری می‌برد.
به گزارش جهت پرس، 

حکومت کیف مجبور به اخذ تدابیر جدیدی در رابطه با تحولات شرق اوکراین شده است. شورای دفاعی و امنیتی اوکراین بصورت اضطراری تشکیل جلسه داده و خواستار بازگشت قانون خدمت وظیفه اجباری در کشور شده است. تصمیم حکومت کیف بر این قرار است که سربازان وظیفه در مناطق آرام به خدمت گرفته شوند و در مقابل نیروهای حرفه ای در مناطق جنگی حضور داشته باشند. در دوران نخست وزیری ویکتور یانوکوویچ انجام خدمت زیر پرچم برای همه مردان بالای 18 سال اجباری بود. این قانون به دنبال تظاهراتهای شدید ماه فوریه گذشته در اوکراین لغو شد. متحد غرب که باشید «تمامیت ارضی» شما مقدس است! منافی حقوق بشر هم نیست و از دوگانه‌هایی چون «تمامیت ارضی یا خوشبختی» هم رنج نمی‌برید! می‌توانید همه مردان کشورتان را ممنوع الخروج کنید و از خیابان‌ها به زور به سربازی ببرید.هیچ کسی هم فریاد «وا حقوق بشرا» بلند نخواهد.

Video file

برچسب ها

ثبت دیدگاه