شناسه: 98139
کدام داستان؛

داستان دعوا بر سر رهبری و پویش من وکالت می دهم یا انقلاب خیابانی

علیزاده مجری برنامه جدال گفت: داستان دعوا بر سر رهبری‌ و پویش من وکالت می‌دهم یک جور انحراف از این سوال است که اصلا انقلابتان کوش چه شد؟
به گزارش جهت پرس، 

علیزاده مجری برنامه جدال می گوید: الان که دعوا سراین‌ است که وکالت بدهیم یانه اصلا کسی از خودش نمی پرسد که اصلا چرا در خیابان خبری نیست؟پس انقلاب چه شد؟ در  خلأ اخبار، این بحث وکالت می‌دهم یا نمی‌دهم مخاطب را مشغول می‌کند.

جنگ بر سر تقسیم منابع است و اپوزیسیون به هم می گویند «از بودجه من برو بیرون»

دارند بودجه تقسیم می کنند و دعوای اسماعیلیون و مسیح علی‌نژاد و کاملیا انتخابی‌فر و شادی امین و ... بر سر همین بودجه است.

مکرون به یک جنبش 10 نفره داخل ایران می گوید «انقلاب تمام عیار»؛ چون برایش می ارزد.

افسران موساد می دانستند که انقلاب و رفتنی در کار نیست و فقط هدفش خش انداختن بود.


دعوای شدید براندازان بر سر رهبری اپوزیسیون | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه