شناسه: 98134

کاریکاتور/ مراسم سه روزه تاجگذاری برای چارلز سوم

تنظیم یک مراسم سه روزه برای تاجگذاری چالرز سوم از طرف کاخ باکینگهام اعلام شد.
به گزارش جهت پرس، 

تنظیم یک مراسم سه روزه برای تاجگذاری چالرز سوم از طرف کاخ باکینگهام اعلام شد. "ناهار بزرگ تاجگذاری" و "کنسرت تاجگذاری" در روز بعد، بخشی از برنامه‌هایی‌ست که کاخ برای این تاجگذاری درنظر گرفته است اما این دست ریخت‌وپاش‌ها در انگلیس مسبوق سابقه است و سالها پیش در حالی که این کشور در شرایط سیاست ریاضت اقتصادی بود  عروسی نوه ملکه چیزی حدود ۳۲ میلیون پوند برای این کشور آب خورد تا به این ترتیب یکی از پرخرج‌ترین این مراسم‌ها باشد.

حالا مردم دوباره با مراسمی رو به‌رو هستند که در نوع خودش از جمله مراسم‌های پرهزینه انگلیس حساب می‌شود که البته انتقادات زیادی را هم هنوز قبل از برگزاری در پی  داشته است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه