شناسه: 98129
یک تجزیه‌طلب اعلام کرد

فیلم/ جنگ میان اپوزیسیون‌ها باعث ویرانی نقشه‌هایشان بود

یک تجزیه طلب با انتشار فیلمی که در آن از تعداد کم افراد حاضر در تجمع حرف زده بود و علت آن را کار اشتباه سلطنت‌طلبان می‌دانست از اختلاف شدید بین تجزیه‌طلبان و سلطنت‌طلبان پرده برداشت.
Video file

برچسب ها

ثبت دیدگاه