شناسه: 98009

قطعی گسترده برق در پاکستان

در پی اشکال فنی بی سابقه در شبکه ملی برق در پاکستان، شهرهای بزرگ و کوچک این کشور از جمله اسلام‌آباد و کراچی در خاموشی فرو رفتند.
به گزارش جهت پرس، 

از منابع رسمی پاکستان، در پی قطع گسترده برق ناشی از خطا در خطوط اصلی انتقال، شهرهای بزرگ پاکستان با خاموشی کامل روبرو شدند.

در حال حاضر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، کراچی در جنوب این کشور، لاهور، پیشاور، کویته و شماری دیگر از شهرهای پاکستان از صبح امروز با برقی روبرو هستند.

با قطع گسترده برق در شهرها، وزارت نیرو پاکستان گفت که نقص فنی در سیستم انتقال بوجود آمده و سیستم در حال بازیابی است.

کاهش ناگهانی در فرکانس توزیع برق باعث شد تا از صبح امروز ساکنان ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان نیز در خاموشی بسر ببرند. گفته‌ می‌شود برق اکثر مناطق شهر ۲۰ میلیون نفری کراچی به عنوان قلب اقتصادی پاکستان نیز قطع شده است.

بی برقی در پاکستان نه تنها محدود به فصل داغ تابستان نیست بلکه در زمستان نیز مردم این کشور در کنار بحران گاز با پدیده سرسام‌آور قطعی برق مواجه‌اند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه