شناسه: 97823

آزموده را آزمودن خطاست

معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد: تبعیت پارلمان اروپا از آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، نوعی عقده گشایی از شکست اغتشاشات است و عواقب آن گریبان‌گیر اروپا خواهد شد.
به گزارش جهت پرس، 

سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور اقدام پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست آنچه که «سازمان‌های تروریستی» نامیده است را محکوم کرد.

وی در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: «آزموده را آزمودن خطاست! نقض قواعد بین‌المللی و تبعیت پارلمان اروپا از آمریکا در تروریستی خواندن سپاه، نوعی عقده‌گشایی از شکست اغتشاشات است که تیر حمایت آشکارشان به سنگ خورد و این اقدام نمایشی نه تنها دوپینگ معاندان نخواهد بود بلکه عواقب آن گریبان‌گیر اروپا خواهد شد».

برچسب ها

ثبت دیدگاه