شناسه: 97473
ریل مدیا؛

نظر رهبری در مورد هیئات سیاسی

منبر حسینی، مجلس حسینی، محل بیان حقایق دینی یعنی حقایق حسینی است. شعر در این جهت، حرکت در این جهت، نوحه و مدیحه در این جهت!

هیئات سیاسی | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه