شناسه: 97353
ریل مدیا؛

با ابزار نفوذ فرهنگی دشمن آشنا شوید

این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است، همه برای تسلّط بر فرهنگ یک کشور است

رهبری | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه