شناسه: 97351

چگونه مانع نفوذ جاسوسان در کشور بشویم؟

مرزبندی با دشمن برای مصونیّت از تهاجم نرم [است]. یکی از کارهای بسیار لازم همین است که ما نگذاریم مرزمان با دشمن کم‌رنگ بشود.

رهبری | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه