شناسه: 97350

قسمت هایی از ایران که زمان قاجار جدا شد

جلیل محبی با انتشار تصویر زیر نوشت:" این قسمت هایی از ایران است زمان قاجار ایران جدا شده، حال با این سابقه این شاهزاده ای که فارسی و ترکی هم بلد نیست میخواهد سلسله اجدادش را احیا کند"

برچسب ها

ثبت دیدگاه