شناسه: 97349
مقام معظم رهبری؛

ما هیئت‌های اندیشه‌ورز لازم داریم. کجا؟

همانطور که جنگ سخت به هیئت اندیشه‌ورز برای ترسیم و تعیین حدود این کار که چه کسی برود، کِی برود، چه‌جوری برود احنیاج دارد جنگ نرم نیز به آن احتیاج دارد که یک عرصه‌ی بسیار وسیعی است و روزبه‌روز هم با گسترش این فضای مجازی دارد گسترده‌تر می‌شود و خیلی هم خطرناک‌تر از جنگ سخت است.

رهبری | دانلود

ثبت دیدگاه