شناسه: 97209

گلچینی از قرائت های پراشتباه مولوی عبدالحمید

گلچینی از قرائت های پراشتباه مولوی عبدالحمید ️در این فیلم می بینید. این در حالی است که ایشان تاکید به قرایت صحیح دارند.

🎥گلچینی از قرائت های پراشتباه مولوی عبدالحمید | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه