شناسه: 97191

بهترین روش برای کاهش مصرف انرژی، اصلاح سبک زندگی مردمه!

مجیدمیرزائی از کاربران توئیتر نوشت:" ۵۵ هزار خونه در انگلیس که دیوارهاشون عایق حرارتی داره رو طی ۱۲ سال بررسی‌ کردن و فهمیدن عایق حرارتی، فقط در ۳ سال اول مصرف گاز رو کاهش میده و بعد از ۳ سال مصرف مثل قبل میشه! عایق‌ حرارتی مفیده ولی اثرش در کاهش مصرف کوتاه مدته. گفتن بهترین روش برای کاهش مصرف اصلاح سبک زندگی مردمه "

برچسب ها

ثبت دیدگاه