شناسه: 96750

اعتصاب پزشکان بخش خصوصی و عمومی در فرانسه

یکی از پرشکان عمومی در فرانسه در صفحه فیس بوکش اینطور نوشته است: «اعتصاب در حرفه ما رایج نیست. اگر به این نقطه رسیده‌ایم، به این دلیل است که راه دیگری برای رساندن صدایمان نداریم.»
به گزارش جهت پرس، 

 با وجود انتقاد وزیر بهداشت فرانسه از تصمیم گروهی از پزشکان بخش خصوصی برای راه اندازی اعتصاب، جمعی از  این پزشکان در دومین دوره اعتراضات خودطی یک ماه گذشته مجددا دست به اعتصاب زدند.

این پزشکان تصمیم گرفته اند به نشان اعتراض مطب های خود را تا تاریخ 5 ژانویه ببندند.

یکی از پرشکان عمومی در فرانسه در صفحه فیس بوکش اینطور نوشته است: «اعتصاب در حرفه ما رایج نیست. اگر به این نقطه رسیده‌ایم، به این دلیل است که راه دیگری برای رساندن صدایمان نداریم.»

مهم‌ترین درخواست پزشکان فرانسه افزایش هزینه ویزیت بیماران از 25 یورو به 50 یورو بوده است. گفته شده در حال حاضر حدود 60 تا 80 درصد مطب‌های پزشکان تعطیل شده است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه