شناسه: 95484

منطقه یک و ۱۹ تهران آلوده ترین مناطق هستند

کارشناس هواشناسی گفت: هم اکنون منطقه ۱۹ و یک تهران بدلیل افزایش شاخص آلودگی جز آلوده ترین مناطق تهران هستند.
به گزارش جهت پرس، 

خانم فریبا گودرزی گفت: هشدار سطح نارنجی برای افزایش حجم آلاینده های جوی از امروز تا روز سه شنبه صادر شده و با توجه به پایداری جو هوا شاهد افزایش حجم آلاینده های جوی خواهیم بود.

به گفته کارشناس هواشناسی، در حال حاضر منطقه ۱۹و یک تهران میزان آلوده ترین مناطق استان تهران هستند. 

او گفت: هم اکنون شاخص آلاینده های جوی در استان تهران به ۱۳۱ رسیده است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه