شناسه: 95371

غلامرضا نیک‌پی فاسدترین شهردار پهلوی‌ها بود

داوود مردایان، مستندساز درباره شهردار دوره پهلوی در پاسخ به ادعای یک کاربر نوشت: غلارضا نیک‌پی فاسدترین شهردار پهلوی‌ها بوده، فساد این سناتور محمدرضا به قدری زیاد بود که خودش دستور زندانی شدنش در سال ۵۶ را داد. در انقلاب فقط حکمش اجرا شد. البته کسی از فسادش نمی‌دانست. به این مردک بگویید تاریخ بخوان تا کمتر ابله بماند!

برچسب ها

ثبت دیدگاه