شناسه: 95230

طرح روسیه برای تأمین نفت موردنیاز پاکستان

اسلام آباد از موافقت روسیه با تأمین نفت، بنزین و گازوئیل موردنیاز پاکستان خبر داد.
به گزارش جهت پرس، 

«مصدق مالک» وزیر نفت پاکستان گفت که روسیه موافقت کرده است برای تأمین نیازهای روزافزون انرژی داخلی و صنعتی اسلام آباد، نفت را با تخفیف در اختیار پاکستان قرار دهد.

وزیر نفت پاکستان گفت که این کشور نفت خام، بنزین و گازوئیل را از روسیه با نرخ‌های کمتر خریداری خواهد کرد.

این تحول پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته یک هیأت پاکستانی با مقامات روسیه دیدار کرد. پاکستان با افزایش نیاز به انرژی، عمدتا نفت و گازمواجه است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه