شناسه: 95157
سکوت های عجیب مولوی عبدالحمید؛

آیا اهل سنت در فراجا استخدام می شوند؟

یک کاربر توئیتری در این باره نوشت:" اواخر آبان یک نیروی اهل‌سنت فراجا با ضربات چاقو و قمه‌ی براندازان در سنندج شهید شد؛ سرهنگ حسن یوسفی. از عبدالحمید صدایی آمد؟ همین، دو دروغش را عیان می‌کند: اول مدعی بودنش برای حقوق اهل‌سنت؛ دوم عدم استخدام اهل‌سنت در فراجا. بله، عزت و ذلت دست خداست؛ فقط تناقص‌ها را باید عیان کرد."

برچسب ها

ثبت دیدگاه