شناسه: 95106

خوی دیکتاتوری در انقلاب اجباری!

جواد آقایی از کاربران توئیتر با انتشار تصویری از آسیب به یک کامیون به دلیل نپیوستن به اعتصابات نوشت:" خوی دیکتاتوری در انقلاب اجباری همه جا خودش را نشان می‌دهد چه در بازار و چه در حمل و نقل! همینقدر رذل!"

برچسب ها

ثبت دیدگاه