شناسه: 95102

اعتراض به مختلط شدن توالت‌های عمومی در انگلستان

در پی مختلط شدن توالت‌های عمومی انگلیس به علت کمبود بودجه برای بازگشایی و تعمیر؛ بانوان شهر کمدن انگلستان دست به اعتراض زدند.
به گزارش جهت پرس، 

در شهر کمدن انگلستان از زنان خواسته شده توالت‌های زیر زمینی مخصوص زنان را با مردان به اشتراک بگذارند. چراکه توالت‌های مردان که از زمان همه‌گیری کرونا بسته شده بود به علت کمبود بودجه امکان بازگشایی و تعمیر ندارد.
 

توالت‌های عمومی در انگلستان


این اقدام منجر به احساس ناامنی زنان و اعتراض آنها شده است. اکنون کمپینی راه‌اندازی شده تا شهرداری را متقاعد کند مجموعه‌ای از توالت‌های مخصوص زنان را نیز احداث کند. اما شهرداری برای این کار بودجه کافی ندارد و نمی‌تواند تفکیک جنسیتی ایجاد کند.
زنان معترض نسبت به مختلط شدن توالت‌ها با اصل ایده توالت‌های مختلط مخالف نیستند، بلکه می‌خواهند توالت‌های مخصوص زنان نیز وجود داشته باشد. آنها می‌گویند حالت ایده‌آل این است که توالت‌های مردانه از نظر جنسیت خنثی باشند تا زنان هم بتوانند از آنها استفاده کنند و توالت‌های زنان فقط برای زنان باشد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه