شناسه: 94763
یادداشت تحلیلی؛

شگفتی فوتبال؛ شاخص ایران خواهی و وطن دوستی

فوتبال فراتر از ورزش یک پدیده اجتماعی و از اختراعات شگفت بشر است. می تواند برای جوامع غم و شادی بیافریند. روح جمعی آنان را متجلی و متبلور کند و داشته های ولو پنهان یک ملت را آشکار کند.
به گزارش جهت پرس، 

پرویز امینی نوشت: فوتبال فراتر از ورزش یک پدیده اجتماعی و از اختراعات شگفت بشر است. می تواند برای جوامع غم و شادی بیافریند. روح جمعی آنان را متجلی و متبلور کند و داشته های ولو پنهان یک ملت را آشکار کند و لحظات تعیین کننده و خطیر زندگی جمعی ملت ها را، تدبیر کند.

شاید کسی فکر نمی کرد فوتبال با همه شگفتی هایش برای ملتی مانند ملت ایران به شاخص و به مرز و خط کشی تبدبل شود که وطن دوستان را از خصم وطن، ایران گرایان را از ویرانی خواهان ایران جدا و تفکیک کند. اما فوتبال برای ملت ایران در سال ۲۰۲۲ و در صحنه جهانی این کار را کرد. فوتبال به شاقولی تبدیل شد که ویرانی طلبان و ایران گرایان را از هم تفکیک کرد. ویرانی طلبان همه کار کردند که ایران و ایرانی در همه صحنه ها از جمله فوتبال بازنده باشد و همه صحنه های زندگی اش را با شکست روبرو کنند. همه کار کردند تا تیم فوتبال ایران را تحریم کنند و راه ورودش به جام جهانی ببندند یا در این روزها حضورش را منتفی کنند و در جریان بازی ها به نماینده تحقیر ملت ایران تبدیل کنند تا جاییکه شکست تیم ملی را جشن بگیرند و احساس افتخار کنند. 

اما فوتبال نشان داد که فراتر از سیاسی بودن با نبودن، سیاست ساز و تدبیر کننده است و در یک لحظه خطیر می تواند همه تیرهای بلا و دشمنی را از ملتی دفع و بر سر دشمنانش بکوبد. این جدیدترین معجزه و شگفتی فوتبال است که برای ملت ایران اتفاق افتاد. در جایی که سیاست متعارف و شناخته شده از رمق افتاده است، فوتبال اژدهای چند سر دشمنی و دیو ایران ستیز را به زانو دراورد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه