شناسه: 94707

تمسخر و جریمه برای وقاحت تیم ملی آلمان

به گزارش جهت پرس، 

پس از آنکه آلمانی‌ها در اعتراض به ممنوعیت استفادهاز نمادهای همجنس‌بازی، به شیوه‌ای خاص اقدام به گرفتن عکس در ابتدای بازی با ژاپن کردند، هواداران تیم ژاپن هم در اقدامی جالب و پس از پیروزی بر ژرمن‌ها، این رفتار قبیح آنها را سوژه تصاویر طنز خود کردند.
 

1

 

از سوی دیگر خبر رسیده است که فیفا تیم ملی آلمان را به خاطر حرکت اعتراضی پوشاندن دهان قبل بازی با ژاپن جریمه خواهد کرد.
 

1

 

برچسب ها

ثبت دیدگاه