شناسه: 94694

مسئله آلمان انتقاد به قطر نیست ریاکاری است!

استاد دانشگاه قطری در واکنش به اقدام آلمانی‌ها پیش از شروع بازی، نوشت: مسئله اینجا انتقاد از قطر نیست، این یک حق اساسی است. موضوع اینجا ریا است. آیا وقتی به فرانسه که ثروت آفریقا را دزدید رفتید، همین کار را کردید؟ یا آمریکا، که باعث شد یک میلیون عراقی از گرسنگی رنج ببرند؟

برچسب ها

ثبت دیدگاه