شناسه: 94600
در حساب توییتری جدال مطرح شد

آقای دایی دیروز که بازیکن و مربی تیم ملی بودید با امروز چه فرقی کرده است؟

علی علیزاده در حساب کاربری جدال با انتشار فیلمی ننوشت: آقای علی دایی! دیروز که بازیکن و مربی تیم ملی بودید با امروز چه فرقی کرده است؟

آقای دایی دیروز که مربی تیم ملی بودید اعتراض نداشتید؟ | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه