شناسه: 94495

خواهر نیکاشاکرمی خودکشی کرد!

یکی از کاربران توییتری نوشت: آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی به دلیل اختلاف خانوادگی خودکشی کرده است. خداراشکر وی ظاهراً هنوز در قید حیات است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه