شناسه: 94322

علت اغتشاشات اخیر اقتصادی است یا ولنگاری؟

یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصویری از روابط ناهنجار در مکان‌های عمومی نوشت: اغتشاشات اخیر به خاطر مسائل اقتصادی نیست!

برچسب ها

ثبت دیدگاه