شناسه: 94253
انقلاب مجازی در فضای حقیقی

فیلم/ آیا بازاریان تهران امروز اعتصاب کردند؟

امروز با فراخوان معاندین در کشور اخباری حاکی از تعطیلی بازار و هم صدا شدن مردم بازار با اغتشاشگران در فضای مجازی منتشر شد. یک کاربر مجازی با گشت در تهران و منتشر کرد فیلم ا نقاط تهران این خبر را تکذیب کرد.
به گزارش جهت پرس، 

امروز بنا به خبرهای منتشر شده در فضای مجازی کسبه با تعطیل کردن کسب و کار خود هم صدا با اغتشاشگران شدن با گشتی در بازار و تهران و بررسی ائوضاع کسب و کار در سطح شهر مشخص شد انقلاب مجازی براندازان در سطح شهر چقدر تاثیرگذار بوده است. برخی از این فیلم‌ها را در این خبر منتشر کردیم. 


کسبه در حال کسب و کار | دانلود


آرامش در شهر | دانلود


روز عادی در تهران | دانلود


باز بودن مغازه ها | دانلود


فعالیت عادی کسبه | دانلود


تهران عادی | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه