شناسه: 93228

اساتید دانشگاه‌ها دانشجوها را برای اغتشاشات تهییج می‌کنند!

یکی از کاربران توییتری در صفحه خود درباره نقش اساتید دانشگاه در شوراندن دانشجویان نوشت: بستر‌سازی‌ فضای ملتهب، سازماندهی و ایجاد حاشیه امن انضباطی از گردهمایی‌های ساختارشکنانه‌ برای متشنج کردن دانشگاه‌ها،‌ مستقیما زیرنظر نامحسوس مسئولین و تعدادی از اساتید انجام می‌شود!

برچسب ها

ثبت دیدگاه