شناسه: 91124

ماجرای چمدان‌های همراه تیم ریاست جمهوری در سفر به نیویورک چه بود؟

گفتگوی علی صدری نیا با برنامه جهان آرا در مورد ماجرای چمدان های همراه تیم ریاست جمهوری
به گزارش جهت پرس، 

علی صدری‌نیا (مستندساز):  در جلسه پیش از سفر به نیویورک، به همه افراد گفته شد «خرید» ممنوع است.
آنچه من دیدم این است که افرادی با دوربین، همه اعضای تیم ایران را دنبال می‌کردند و اگر کسی به فروشگاه رفته باشد تا چیزی بخرد، قطعا ثبت می‌شد.
 

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

برچسب ها

ثبت دیدگاه