شناسه: 91093

فیلم/ اعتراف اغتشاش گران اخیر در اصفهان

اعترافات برخی از بازداشت شدگان اغتشاشات روزهای اخیر که با تخریب اموال عمومی و ایجاد مزاحمت برای مردم تلاش داشتند امنیت مردم را بهم بزنند.

3599325.mp4 | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه