شناسه: 90278

بلای زمستان بر سر انگلیسی‌ها

مدیرعامل فدراسیون غذا و نوشیدنی انگلیس با اشاره به احتمال ورشکستگی شرکت‌های کوچک در نتیجه بهای فزاینده انرژی در این کشور، نسبت به خالی شدن قفسه‌ فروشگاه‌ها در زمستان امسال هشدار داد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه