شناسه: 68102

فیلم/شوک تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در حال اتمام است

سید شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد گفت: امکان ندارد در جامعه ۵۷ درصد حقوق و دستمزد را افزایش دهیم و بعد توقع داشته باشیم تورم افزایشی نباشد

افزایش تورم در سه ماه اخیر فقط به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومان نبود، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد موثرتر بود | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه