شناسه: 66644

فیلم/قدرت تکثیر تهاجمی سگ‌ها/ آمار و ارقامی عجیب از زاد و ولد تصاعدی این حیوان

وقتی عده‌ای تحت عنوان حامی حیوانات باعث تغییر رفتار اکولوژیکی حیوانات و در نتیجه صدمه ‌به آنها می‌شوند.

آمار و ارقامی عجیب از زاد و ولد تصاعدی سگ ها | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه