شناسه: 66548
در اینستاگرام انجام شد

توهین زشت مشاور سابق کروبی به خبرنگاران صدا و سیما

مجتبی واحدی، مشاور سابق مهدی کروبی در صفحه اینستاگرامی خود، خطاب به آمنه سادات ذبیح‌پور و رایحه ربیعی، آنها را کنیزانی دانست که بعد از تغییر نظام باید فروخت!

برچسب ها

ثبت دیدگاه