شناسه: 66489

فیلم/ منفورترین کشور جهان از نظر اروپایی‌ها

مصاحبه کننده از اروپایی ها و آمریکایی ها میپرسد شما از کدام کشور متنفر هستید و جالب اینجاست که اکثر آنها از یک کشور متنفرند.

منفور ترین کشور جهان از نظر اروپایی ها | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه