شناسه: 66475
وبگردی؛

نقش طالبان در کشته شدن رئیس القاعده چه بود؟

یک کاربر افغان در پی کشته شدن الظواهری رئیس القاعده در افغانستان در صفحه توئیتری خود نوشت: آیا طالبان برای اثبات خوش خدمتی به آمریکا الظواهری را شیپور کابل کشانده است؟

برچسب ها

ثبت دیدگاه