شناسه: 66076

فیلم/ وزارت بازرگانی چطور تولید ملی را زمین گیر می‌کند؟

زمزمه های تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در حالی است که این طرح از سوی دولت قبل نیز مطرح شد که با مخالفت جدی مجلس و کارشناسان مواجه شد. اما وزارت بازرگانی چطور تولید ملی را زمین‌گیر می‌کند؟

وزارت بازرگانی چطور تولید ملی را زمین گیر می کند؟ | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه