شناسه: 65640

فیلم/اگر سینوفارم زدید برای دوز یادآور واکسن خود را تغییر دهید

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت گفت: بر اساس نتایج مطالعاتی که انجام شده، واکسن‌های ایرانی نسبت به سینوفارم ارجحیت دارند. افرادی که نوبت اول و دوم واکسن سینوفارم تزریق کرده‌اند، برای دوز یادآور واکسن خود را تغییر دهند و دوباره سینوفارم تزریق نکنند.

اگر سینوفارم زدید برای دوز یادآور واکسن خود را تغییر دهند | دانلود

برچسب ها

ثبت دیدگاه