شناسه: 65138
یک اقتصاددان مطرح کرد

تعلل رئیسی در راه آهن اینچه برون-گرمسار/ تکرار کار روحانی با چین؛ این بار روسیه

مجید شاکری نوشت: يك اشتباه مهم دولت آقاى روحانى كه اثر قاطع منفى بر وقايع بعدى( از جمله خروج آمريكا از برجام) گذاشت، نوع برخورد ايشان با سفر شي جي پنگ به تهران بود.
به گزارش جهت پرس، 

مجید شاکری، اقتصاددان نوشت: يك اشتباه مهم دولت آقاى روحانى كه اثر قاطع منفى بر وقايع بعدى( از جمله خروج آمريكا از برجام) گذاشت، نوع برخورد ايشان با سفر شي جي پنگ به تهران بود. تعلل در اينچه برون-گرمسار  در دولت آقاى رييسي هم شبيه همين مسئله خواهد بود.

شاکری پیشتر نیز نوشته بود که: مادامی که مسئله گرمسار -اینچه برون حل نشده، ایران وارد همکاری با روسیه نشده و هیچ بهره پایداری از فضای جنگ اکراین در پرونده روسیه نبرده. اینکه آقای رییسی با پوتین روبوسی کرده اند یا نه، اینکه علی اف دنبال آقای رییسی دویده یا نه، مطلقا فاقد ارزش است.

برچسب ها

ثبت دیدگاه