شناسه: 63570

قاچاق کالا در اینستاگرام شد کسب و کار فضای مجازی؟

یک کاربر فضای مجازی نوشت: اینها که با واژگان مقاومت و مردمی از اینستاگرام دفاع می‌کنند حال جالبی دارند، جوری به خودشان دروغ می‌گویند که واقعا باورشان می‌شود.

برچسب ها

ثبت دیدگاه