شناسه: 63563

همزمان با رکورد شکنی ساخت نیروگاه در دولت رئیسی، میدونید که باید چه کسی را نفرین کنید؟!

دو کاربر توییتری به ارائه آمار ساخت نیروگاه برق و تولید برق در دولت رئیسی پرداختند و با دوره های گذشته مقایسه کردند.

برچسب ها

ثبت دیدگاه